Stemmen in het Buitenland

Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Kiezers hebben de mogelijkheid hun stembiljet via het Consulaat-Generaal in Hongkong te zenden naar Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. U kunt hiervoor de brief afgeven bij de balie, uiterlijk op vrijdag 16 maart, 10.00 uur. Stembiljetten die daarna zijn ingeleverd kunnen niet meer op tijd in Den Haag zijn om meegeteld te worden voor het referendum.