Aanvragen voor de Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR).

Voor personen met de Nederlandse nationaliteit die woonachtig zijn in Indonesië en die aan de overige voorwaarden van de AOR voldoen is het mogelijk geworden een beroep te doen op deze regeling. Personen die op dit moment niet de Nederlandse nationaliteit bezitten hebben geen toegang tot de AOR. Voor informatie over de AOR verwijzen wij u naar https://www.svb.nl/int/nl/aor/.

De Pensioen- en Uitkeringsraad heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep besloten de AOR toegankelijk te maken voor personen met de Nederlandse nationaliteit die in Indonesië woonachtig zijn. Voorheen was dit niet mogelijk. Ook is besloten dat AOR-uitkeringen in Indonesië per 1 oktober 2017 niet meer gebaseerd worden op een lage roepia-grondslag, maar op het hogere Nederlandse niveau in euro’s. Op de uitkering in euro’s worden overige inkomsten in mindering gebracht.

Aan AOR-aanvragen uit Indonesië die voor 1 januari 2019 worden ingediend en kunnen worden toegekend, zal terugwerkende kracht worden verleend tot oktober 2017. Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij de Sociale Verzekeringsbank, postbus 9575, 2300 RB Leiden, Nederland. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffen van de SVB, telefoonnummer: 0031-71535688 of e-mail: info.wvo@svb.nl.