Digitale fraude

Het komt voor dat de Nederlandse Ambassade in Abidjan wordt benaderd vanuit Nederland, door personen die slachtoffer zijn geworden van phishing, misleiding, fraude en/of afpersing via internet en andere media. Deze fraude betreft oplichting waarbij via mailberichten, en of telefonisch, het slachtoffer uiteindelijk wordt verzocht geld over te maken.

De meest voorkomende vormen hebben vaak een link met loterijen, social media, on-line dating, erfenissen, specifieke vergunningen en bankovermakingen. Ook komt het voor dat mensen worden benaderd om iemand in nood te helpen, waarbij uiteindelijk wordt gevraagd bedragen via bv. Western Union over te maken. Het vermoeden bestaat dat de oplichters vanuit de Ivoorkust te werk gaan vanwege het gebruik van een Ivoriaans telefoonnummer of omdat dit tijdens een contact is kenbaar gemaakt. Wanneer men gedupeerd is geraakt door deze vorm van oplichting kan aangifte worden gedaan bij de politie in Nederland.

Ondanks, dat de oplichting vanuit Ivoorkust plaats vindt, kan de Nederlandse Ambassade in Abidjan geen hulp bieden bij het opsporen van personen of adressen. Ook kan de Nederlandse Ambassade in Ivoorkust geen aangifte doen bij de lokale politie. Tenslotte kan de Ambassade evenmin behulpzaam zijn bij het benaderen van bepaalde particulieren of bedrijven.  

Voor meer informatie zie tevens http://www.fraudehelpdesk.nl/home.