Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als u uw briefstembewijs via de ambassade wilt versturen, zorg dat het uiterlijk op 15 maart voor 17.00 uur bij ons binnen is!

U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Om te kunnen stemmen, moet u zich registreren als kiezer buiten Nederland.

Als u wilt stemmen voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018, moet u zich uiterlijk op 7 februari 2018 hebben geregistreerd. U kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen, of per briefstembewijs uw stem uitbrengen.

Uw briefstem kunt u sturen naar het adres van uw briefstembureau dat op de oranje envelop vermeld staat. De briefstemmen moeten uiterlijk op de dag van de verkiezing 21 maart 2018 om 15.00 uur lokale tijd bij uw briefstembureau zijn binnengekomen. Houd rekening met afwijkende postbezorging. U kunt uw briefstembewijs ook via de ambassade versturen naar Bureau Verkiezingen in Den Haag. Wij versturen het dan via de diplomatieke post. Zorg dan dat het briefstembewijs (in de oranje envelop) uiterlijk donderdag 15 maart, voor 17.00 uur bij ons binnen is.

Voor verdere informatie over stemmen vanuit het buitenland en de werkwijze van de Gemeente Den Haag kunt u terecht op de website van de gemeente.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31703534400 of met Buitenlandse Zaken via +31247247247.