Wijziging dienstverlening Consulaat Phuket

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft onlangs besloten dat vanaf 1 februari 2018 consulaire verklaringen en (handtekening)legalisaties uitsluitend nog door een ambassade mogen worden afgegeven.

Voor het Consulaat in Phuket betekent dit dat daar enkel nog levensbewijzen mogen worden afgestempeld of, in voorkomende gevallen, een verklaring van "in leven zijn" mag worden afgegeven. Daarnaast blijft het Consulaat te Phuket consulaire bijstand aan Nederlanders in nood verlenen.

Consulaire verklaringen, zoals onder andere de visumondersteuningsbrief, verklaring van woonplaats, verklaring van burgerlijke staat, kunnen (per post) worden aangevraagd bij de ambassade in Bangkok.

Voor een verklaring van in leven zijn dient u altijd in persoon bij het consulaat of de ambassade te verschijnen.

Klik hier voor een volledig overzicht van consulaire producten die de ambassade aanbiedt en de bijbehorende vereisten.