Reclasseringsvrijwilligers gezocht in Finland

Bureau Buitenland, onderdeel van Reclassering Nederland, zoekt Nederlandstalige vrijwilligers die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te bezoeken. Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een kijkje geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent? Dan is deze oproep u op het lijf geschreven.

Wie zoeken wij?

 • Mensen met een behoorlijk portie gezond “Hollands” verstand.
 • Mensen die tegen een stootje kunnen, geduld kunnen opbrengen en goed kunnen luisteren.
 • Mensen die beschikken over een portie humor en relativeringsvermogen.
 • Mensen die Nederlandstalig zijn en bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te bezoeken en daarvan schriftelijk verslag te doen.
 • Mensen die goed kunnen samenwerken met de reclassering en de officiële vertegenwoordiging (ambassade/consulaat).
 • Mensen die bereid zijn de vrijwilligersbijeenkomsten te bezoeken.
 • Mensen die woonachtig zijn op maximaal 150 km van een gevangenis waar Nederlanders ‘zitten’.
 • Mensen die kennis hebben van de Finse taal.

Wat willen wij?

De Reclassering Nederland levert een bijdrage  aan de vermindering van recidive en een veiliger samenleving. Voorbereiding op terugkeer in de samenleving begint in de gevangenis. Zonder begeleiding is een nieuwe start in Nederland moeilijk en de kans op terugval in crimineel gedrag groter. Met onze begeleiding in de buitenlandse gevangenis willen wij gedetineerden:

 • ondersteunen bij het beperken van detentieschade door het geven van informatie en advies;
 • aanmoedigen om te reflecteren op hun gedrag;
 • zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar Nederland.

Wie helpen ons daarbij?

Over de hele wereld beschikt het bureau momenteel over bijna 280 vrijwilligers in 50 landen. Een keer per 4 à 6 weken bezoeken zij Nederlandse gedetineerden. Dat gebeurt om het contact met deze gedetineerden te onderhouden en om reclasseringsbegeleiding vorm te geven.

Onze reclasseringsvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Zij zijn ‘de uitgestoken handen, de oren en de ogen’ van Bureau Buitenland en onderhouden, namens het bureau, het contact met de gedetineerden.

Wat bieden wij?

De vrijwilligers worden door de medewerkers van Bureau Buitenland in hun werk ondersteund.

Voor een goede onkostenvergoeding en verzekering wordt gezorgd.

Meerdere keren per jaar wordt een digitale nieuwsbrief, waar tal van relevante wetenswaardigheden in staan, naar de vrijwilligers gestuurd. Ook krijgen vrijwilligers de toegang tot het extranet van Bureau Buitenland waarin veel interessante en relevante informatie te vinden is.

Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? Neem dan contact op met:

Irina Maaskant, Interne & Consulaire Zaken, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Erottajankatu 19 B, 00130 Helsinki, T +358 9 228 920, HEL-CA@minbuza.nl

of

Heinrich Althoff, Bureau Buitenland | Regiocoördinator voor Cyprus, Griekenland, Luxemburg, Malta, Noordse landen (Scandinavië), Oostenrijk, Oost-Europa en Zwitserland, Postbus 136, 3500 AC Utrecht · Vivaldiplantsoen 200, 3533 JE Utrecht, T +31 (0)8880 42003 · i www.reclassering.nl e h.althoff@reclassering.nl