Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

Het regeerakkoord van het aanstaande kabinet is om 13 uur gepresenteerd in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.