Ontmoet de export experts van de Nederlandse ambassade in Singapore op het Internationaal Ondernemen Festival op 1 november in Barneveld!

Het Internationaal Ondernemen Festival wordt georganiseerd vanuit het Nationaal Export Event (Evofenedex, ING, DHL en BZ-RVO) met de buitenlandnetwerken van de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Milieu. Het festival is gericht op alle doelgroepen van ons economische postennet: internationaal opererende bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. De dag staat in het teken van samenwerking en netwerken in de hele economische keten met betrekking tot handel, hulp, investeringen en innovatie op een groot aantal thema’s en uitdagingen.

Het programma bestaat onder andere uit plenaire presentaties, kennissessies, huiskamergesprekken, meet & greet, en bilaterale gesprekken. Het programma wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Voor de opzet van het programma en een overzicht van de sessies inclusief korte beschrijving, zie  www.exportevent.nl. De precieze indeling en tijden volgen later.

Vanuit de Nederlandse ambassade Indonesië zullen aanwezig zijn de heer Hans Akerboom (Plaatsvervangend ambassadeur en hoofd Economische Afdeling) mevrouw Susan van Boxtel (innovatie attachee), mevrouw Lucie Wassink (landbouwraad), de heer Rick Ligthart (Douane attaché) en de heer Elmar Bouma (Netherlands Foreign Investment Agency).

De Innovatie Attaché in Singapore, Susan van Boxtel, organiseert een kennissessie over Circulaire Economie. De speerpunten van de Nederlandse ambassade in Singapore zijn duurzaamheid en innovatie. Deze twee speerpunten komen samen in het thema Circulaire Economie. Het innovatie attaché netwerk organiseert lezingen, discussies, workshops, factfinding en matchmaking missies om kennisontwikkeling via onderzoek, innovatiesamenwerking, beleidsontwikkeling en ondernemerschap te stimuleren. Circulaire economie is een thema waarmee Nederlandse bedrijven en universiteiten voorop lopen in de competitieve kenniseconomie van Singapore. Deze kenniseconomie is nog steeds top-down, waar de overheid sterke hand heeft in de ontwikkeling van de industriële sector, pilot en demoprojecten initieert en gedetailleerd richting geeft aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Singapore en Nederland zijn beide relatief kleine landen met hoog competitieve kenniseconomieën, zonder natuurlijke grondstoffen en geen/weinig ruimte voor vuilstortplaatsen: ideale living labs voor Circulaire Economie! Een blog over Susan van Boxtel en haar rol op het Nationaal Export Event kunt u hier vinden.

Heeft u concrete plannen in het buitenland? Dan kunt u zich  desgewenst opgeven voor een kort gesprek. We proberen zo veel mogelijk mensen in te plannen.