Overlijdensbericht Ambassadeur Karel Hartogh

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Bangkok deelt met groot leedwezen mede dat Zijner Majesteits Ambassadeur te Bangkok, Z.E. Karel Hartogh, op zaterdag 5 augustus 2017 in Nederland is overleden.

Er is gelegenheid tot het tekenen van het condoleanceboek van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 augustus van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op de residentie (106 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok). Aanmelden is niet nodig, gaarne legitimatiebewijs meenemen.

Tevens is er gelegenheid een condoleancebericht te zenden naar BAN@minbuza.nl