Nederlandse start-ups krijgen beurs van Expo 2020 Dubai om ontbossing aan te pakken en kinderen kennis te laten maken met het bedenken van nieuwe oplossingen voor wereldwijde problemen

Land Life Company wil bomen groeien in gedegradeerde grond met een nieuwe technologie

Designathon Works daagt kinderen uit om ideeën te bedenken die wereldwijde maatschappelijke problemen oplossen

De winnaars krijgen de kans om hun ideeën te presenteren aan miljoenen mensen op Expo 2020

 

 

De Nederlandse start-ups Land Life Company en Designathon Works hebben allebei een Expo Live beurs gewonnen van de organisatie van de volgende World Expo, die in 2020 in Dubai wordt gehouden.

Land Life Company uit Amsterdam wil wereldwijd droge en aangetaste gebieden herstellen door hun innovatieve 'Cocoon' in te zetten – een kosteneffectieve, waterefficiënte en biologisch afbreekbare technologie om bomen met maar 25 liter water te laten groeien, en zo gebieden als Zambia, Kameroen, Peru en Chili te herbebossen.

Door het couveuseconcept ('Cocoon') kunnen meer bomen succesvol tot volle wasdom uitgroeien, en neemt het verbruik van de benodigde hoeveelheid water met 90 % af zonder vervolgirrigatie or onderhoud. Door kinderen en de lokale bevolking te betrekken bij het project, leert de volgende generatie het belang van milieuherstel, worden er banen gecreëerd en wordt de economische groei gestimuleerd.

Designathon Works heeft een onderwijsmethode ontwikkeld voor 7-12 jarigen, op basis van ‘design thinking’ en past dit toe op duurzaamheidsvraagstukken zoals mobiliteit, water, afval en circulaire economie. Kinderen bedenken oplossingen voor grote maatschappelijke problemen binnen deze vraagstukken om zo de nieuwe generatie 'changemakers' te creëren. Ze gebruiken daarbij nieuwe technologieën. Ieder jaar organiseert Designathon Works het Global Children’s Designathon Event.

Het Expo Live-programma van Expo 2020 Dubai heeft een budget van 100 miljoen USD om projecten te ondersteunen die creatieve oplossingen bieden voor dringende uitdagingen die een impact hebben op het leven van mensen, of helpen bij het in stand houden van de wereld – of beide. De organisatie zoekt projecten die zonder hun ondersteuning niet hun volledige potentieel zouden bereiken.

Expo Live maakt het bedrag waarmee ze elk project individueel ondersteunen niet bekend maar heeft gezegd dat ze per initiatief tot USD 100.000 verstrekken voor het 'Innovation Impact Grant Programme'.

Rebekah Braswell, Directeur van Land Life Company: "Met de hulp van Expo Live kunnen we onze doelstelling bereiken om een groot demonstratieproject op te zetten in Zambia waarna we dit combinatiemodel van educatie, natuurherstel en economische stimulatie kunnen opschalen naar drie landen en een grotere wereldwijde impact. Door onze landherstelprojecten op te schalen van het aanplanten van tienduizenden bomen naar honderdduizenden bomen kunnen wij lokale bedrijvigheid en productie tot stand brengen. Voor dit project is schaalvergroting een echte doorbraak, waardoor wij de productie- en technologiekosten kunnen verlagen, transporttijden kunnen verkorten, de ecologische voetafdruk verkleinen en meer banen creëren. Kortom, een duurzame manier van leven tot stand brengen, zowel op milieu als economisch terrein.

"Dit herbebossingsproject legt de focus op duurzaamheid, maar door de ondersteuning van Expo 2020 Dubai kunnen we, in samenwerking met UNICEF, hier ook een stuk onderwijs aan toevoegen, dat van het grootste belang is voor de jeugd in Zambia, die 75 % van de Zambiaanse bevolking uitmaakt. Bovendien zullen we platforms creëren waar kennis kan worden gedeeld, die kan worden gebruikt door stakeholders van het project, een virtuele werkplaats waar data en kennis wordt verzameld, dat altijd en overal beschikbaar is. Een laatste doelstelling die we met behulp van Expo 2020 bereiken is overgaan naar koolstofemissiehandel en koolstofkredieten, waardoor de lokale stakeholders toegang krijgen tot de internationale markt en hun economische mobiliteit vergroot wordt."

Emer Beamer, social designer en oprichter en ontwerper van Designathon Works : "Over de hele wereld zijn kinderen bezorgd over de samenleving waarin zij leven en over de toekomst van de aarde. Zij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld. Zij willen graag gehoord worden en nadenken over sociale en milieu kwesties zoals afval, mobiliteit, of de toekomst van hun eigen buurt.

"Creativiteit, technologie & sociale bewustwording; tijdens een Designathon wordt de motivatie van de kinderen gefaciliteerd door een 'design thinking' proces. De studenten definiëren een probleem binnen het onderwerp, bedenken dan een oplossing, vertalen dit in een 2D-schets en maken uiteindelijk een uitgebreid prototype. Met deze methode leren de kinderen hun creativiteit toepassen op uitdagende kwesties en ontwikkelen ze technische kennis door prototypes te maken met basiselektronica als motoren, led lichten en de Micro:Bit.

"Met de ondersteuning van EXPO2020 breiden we ons jaarlijkse Global Children's Designathon Event uit naar 15 landen en ontwikkelen we tools zodat onderwijzers over de hele wereld het programma zelf kunnen aanbieden in hun klaslokalen. Dit proces is al begonnen met pilots op vijf scholen in Nederland en door het bundelen van de krachten met een consortium dat samenwerkt met 80 scholen in Amsterdam."

Wereldexpo’s, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 'Great Exhibition' van 1851 in Londen, hebben altijd de nieuwste innovaties en technologieën omarmd.

Het Expo Live-programma werd gelanceerd in januari 2017, na een proeffase afgelopen jaar. Doel van het programma is het stimuleren van innovatie die een sociaal voordeel oplevert, door het ondersteunen van winnende projecten met financiering, zakelijke begeleiding en promotie. Succesvolle deelnemers krijgen ook de kans om hun werk aan vele miljoenen bezoekers van Expo 2020 Dubai te laten zien.

De organisatie van de Expo heeft 575 reacties ontvangen op hun eerste oproep voor voorstellen. Dit werd teruggebracht tot 29 winnaars.

Expo Live Vice-President, Yousuf Caires: "Met de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en bevolkingsgroei wordt het beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen steeds urgenter. De mogelijkheid om grote gebieden sneller, eenvoudig en betaalbaar te herbebossen zou van grote dienst kunnen zijn in veel delen van de wereld, dus we zijn blij dat we Land Life Company kunnen ondersteunen bij het opschalen van hun oplossing voor deze uitdaging.

"Nederland is één van de meest innovatieve landen ter wereld en ik ben heel enthousiast dat de volgende generatie wordt aangemoedigd door het door Designathon Works geïnspireerde idee om 'design thinking' toe te passen in een educatieve setting - het helpen van jonge kinderen bij het onderzoeken van de grote problemen waar de samenleving mee te maken heeft en hun ideeën te laten bijdragen aan de aanpak van die problemen.

"Ze zijn echte changemakers bij de aanpak van de meest urgente problemen van onze wereld; ze zijn visionairs die vastbesloten zijn om door hun projecten wezenlijke verandering teweeg te brengen voor hen die dat nodig hebben. We zijn bevoorrecht dat wij hen in ons programma hebben en kijken ernaar uit met hen mee te wandelen op weg naar succes.

"Hun werk spreekt voor zich en verdient financiële ondersteuning vanuit ons programma, maar het zijn hun karakter, hun drive en hun beweegredenen om dit pad te kiezen – het pad van een 'changemaker' – die maken dat zij een plekje verdienen binnen de Expo Live familie en de mogelijkheid krijgen om miljoenen bezoekers te inspireren op Expo 2020 Dubai."

Het vlaggenschip van Expo Live, het 'Innovation Impact Grant programme' staat tweemaal per jaar open voor inschrijvingen. Het programma ondersteunt projecten van over de hele wereld waarvan de oplossingen sociale en milieuwaarde genereren en die overeenstemmen met de subthema's van Expo 2020 Dubai, Kansen, Mobiliteit en Duurzaamheid. Geïnteresseerde kandidaten kunnen meer informatie vinden op: www.expo2020dubai.ae/expo-live.

Voor meer informatie over de winnende projecten, zie: www.landlifecompany.com en www.designathonworks.com.

Bron: Persbericht Dubai Expo2020