Veel potentie voor Ocean Thermal Energy Conversion in Maleisië

Uit onderzoek naar de potenties voor het winnen van duurzame energie uit de oceaan komen voor Maleisië wisselende uitkomsten. De golf energie, getijdenstroom en getijdenverschil zouden maar nauwelijks de randvoorwaardes behalen om ooit winstgevend te kunnen worden. Echter, de potenties voor het winnen van energie uit een verschil in warmte tussen verschillende oceaan lagen (Ocean Energy Thermal Conversion; OTEC) zijn in Maleisië niet te missen. Voornamelijk in de Sabah trog, waar een verschil van meer dan 25 graden tussen de bovenste - en onderste laag kan worden gevonden, zijn de condities ideaal.

De Maleisische overheid heeft in het elfde nationale vijfjarenplan (2016-2020) genoemd dat zij het aandeel duurzame energie bronnen in de energiemix willen vergroten. Naast een uitbreiding van de al bestaande vloot aan biogas- en biomassa-installaties, zonnepanelen en waterkrachtinstallaties, is ingezet op verder onderzoek naar toepassing voor geothermie, wind en oceaan energiecentrales. Een van de lokale instituten die zich richt op OTEC is het in 2013 geopende Ocean Thermal Energy Centre (OTEC) van de Universiti Teknologi Malaysia. Dit instituut heeft als doelstelling om barrières weg te nemen. Denk hierbij aan regelgeving die niet openstaan voor de technologie, onwetende en daardoor onwillige investeerders, benodigde onderdelen die (nog) niet op commerciële schaal beschikbaar zijn en hoge investeringskosten. Verder richt het onderzoek van UTM OTEC zich onder andere op het testen van verschillende vloeistoffen in de apparatuur, de productie van waterstof en omgevingsimpact van het toepassen van de OTEC technologie. Een aantal mijlpalen die zijn behaald door dit centrum zijn zoals eerder genoemd het opnemen van oceaan energie in het nationale vijfjarenplan, openstelling van overheidssubsidies voor OTEC projecten,maar ook onlangs het tekenen van een Memorandum of Agreement met de Franse scheepsbouwer DCNS voor een feasibility study voor een project op Pulau Layang Layang.

Kansen voor Nederland

In het framework van het vijfjarenplan voor oceaan energie staat dat naar een aantal cruciale onderdelen onderzoek moet worden gedaan. Zo moet er bijvoorbeeld een drijvend platform worden ontworpen voor de faciliteit, meer onderzoek worden gedaan naar geïntegreerde ontziltingsinstallaties in combinatie met OTEC en mogelijkheden voor het toepassen van het nutriënt rijke diepzee water. Samenwerking met buitenlandse partijen wordt hierin aangemoedigd; momenteel heeft UTM OTEC als internationale partners onder andere het Franse DCNS, Amerikaanse Technip en het Nederlandse Bluerise.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Innovatie Adviseurs voor Singapore en Maleisië. E-mail: singapore@ianetwerk.nl Website: www.ianetwerk.nl

Auteur

Järvi de Vlugt