Reclasseringsvrijwilligers gezocht in Buenos Aires

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zoekt Nederlandstalige vrijwilligers die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te bezoeken. Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een kijkje geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent? Dan is deze oproep u op het lijf geschreven.

Wie zoeken wij?

 • Mensen met een behoorlijke portie gezond “Hollands” verstand.
 • Mensen die met beide benen op de grond staan.
 • Mensen die tegen een stootje kunnen, geduld kunnen opbrengen en goed kunnen luisteren.
 • Mensen die goed kunnen samenwerken met de reclassering en de officiële vertegenwoordiging en daaraan verslag willen doen van de bezoeken.
 • Mensen die overweg kunnen met een computer.
 • Mensen die beschikken over een portie humor en relativeringsvermogen.
 • Mensen die bereid zijn de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten te bezoeken.
 • Mensen die woonachtig zijn op maximaal 150 km van een gevangenis waar Nederlanders gevangen zitten.
 • Mensen die kennis hebben van de lokale landstaal.

 

Wat willen wij?

Reclassering Nederland wil een bijdrage leveren aan vermindering van recidive.

Voorbereiding op terugkeer in de samenleving begint in de gevangenis.

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland richt zich speciaal op de Nederlanders en medelanders in gevangenissen in het buitenland.

Bureau Buitenland streeft er naar dat:

 • Nederlanders in buitenlandse detentie zelfredzaam zijn;
 • dat zij de banden met het sociale netwerk behouden en versterken;
 • dat ze voorbereid zijn op de terugkeer in de Nederlandse samenleving;
 • en dat hun maatschappelijke positie verbetert.

Daarvoor onderhouden wij contact met zo veel mogelijk Nederlandse gedetineerden in den vreemde. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen!

 

Wie helpen ons daarbij?

Over de hele wereld beschikt het bureau momenteel over bijna 300 vrijwilligers in 61 landen. Een keer per 4 à 8 weken bezoeken zij Nederlandse gedetineerden. Dat gebeurt om het contact met deze gedetineerden te onderhouden en om reclasseringsbegeleiding vorm te geven.

Onze reclasseringsvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Zij zijn ‘de uitgestoken handen, de oren en de ogen’ van Bureau Buitenland en onderhouden, namens het bureau, het contact met de gedetineerden.

 

Wat bieden wij?

De vrijwilligers worden door de medewerkers van Bureau Buitenland in hun werk ondersteund.

Voor een onkostenvergoeding en verzekering is natuurlijk ook gezorgd.

Meerdere keren per jaar wordt een digitale nieuwsbrief, waar tal van relevante wetenswaardigheden in staan, naar de vrijwilligers gestuurd. Ook krijgen vrijwilligers de toegang tot BEP (Buitenland Extern Portaal) van Bureau Buitenland waarin veel interessante en relevante informatie te vinden is.

In de praktijk werkt de vrijwilliger samen met de Nederlandse vertegenwoordiging (Ambassade/Consulaten) in het betreffende land.

 

Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? Neem dan contact op met:

Hans van Kooten,  regiocoördinator van Bureau Buitenland in Utrecht, tel. 00-31-888041090 of h.kooten@reclassering.nl