Aanmelden Ontmoeting Nederlandse Gemeenschap

Ontvangst Nederlandse Gemeenschap ter gelegenheid van het Staatsbezoek aan de Republiek Portugal.

U kunt zich, desgewenst met partner, aanmelden voor de receptie op 12 oktober 2017 in omgeving Lissabon indien u langer dan één jaar woonachtig bent in Portugal, meerderjarig bent en u de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit doet u door het onderstaande aanmeldingsformulier met correcte informatie in te vullen. Houdt u vast uw paspoort of Verklaring omtrent Nederlanderschap bij de hand. Aan het einde van het aanmeldingsformulier dient u een scan van uw paspoort te uploaden. Zorg dat u deze bij de hand hebt.

Aanmeldingsformulier Ontvangst Nederlandse Gemeenschap in Portugal

1. Persoonsgegevens

Bijv. adellijke en/of academische titel(s) en/of militaire rangen, voluit geschreven

Alle voornamen conform Nederlands paspoort of Verklaring van Nederlanderschap of geldig identiteitsbewijs (indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft)

Conform uw Nederlands paspoort of Verklaring van Nederlanderschap of geldig identiteitsbewijs (indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft

Conform uw Nederlands paspoort of Verklaring van Nederlanderschap of geldig identiteitsbewijs (indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft)

Voor aanmelding dient u 18 jaar of ouder te zijn

Indien u meerdere documentnummers heeft, geef dan bij het nummer het desbetreffende document aan

Met huisnummer en eventuele toevoeging

Belangrijk! Mocht u tussen nu en het staatsbezoek verhuizen, stuur dan een email naar lis-ong-rsvp@minbuza.nl onder opgave van uw nieuwe Portugese adres en datum van verhuizen

Inclusief landnummer

Op de datum van de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap dient u minimaal 1 jaar in Portugal woonachtig te zijn

Een korte omschrijving van de activiteiten van het bedrijf of de organisatie in maximaal 50 woorden

Voluit geschreven in max. 5 woorden

In maximaal 100 woorden uw persoonlijke interesses, liefhebberijen, hobby’s en/of achtergrond aangeven waarvan u denkt dat ze interessant zijn voor het Koninklijk paar

2. Partner deelname

Indien uw echtgeno(o)te / levenspartner zich wenst op te geven, dan dient hij/zij seperaat een aanmeldingsformulier in te vullen en een digitale scan/foto mee te sturen van 1. de pagina met de pasfoto van uw geldig Nederlandse paspoort of 2. de Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap waarop duidelijk de persoonsgegevens zijn vermeld of 3. een geldig identiteitsbewijs (indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft) waarop duidelijk de persoonsgegevens zijn vermeld. Partners kunnen ongeacht hun nationaliteit deelnemen aan de ontvangst.

Aangeven of u samen met uw partner naar de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap wilt komen.

Volledige naam echtgeno(o)te / levenspartner

3. Toevoegen bestanden (verplicht)

Voeg hier een digitale scan/foto toe van 1. de pagina met de pasfoto van uw geldig Nederlandse paspoort of 2. de Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap waarop duidelijk de persoonsgegevens zijn vermeld of 3. een geldig identiteitsbewijs (indien uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft) waarop duidelijk de persoonsgegevens zijn vermeld.

De maximale bestandsgrootte van bij te voegen bestand is 5MB

Door op de onderstaande knop ‘Versturen’ te drukken wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Gezien het grote aantal in Portugal woonachtige Nederlanders kunnen wellicht niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd. De aanmeldingen zullen worden behandeld op chronologische tijdsvolgorde van aanmelding.