Polen voert registratie ‘gevoelige' goederen in

Op 18 april 2017 is de wet van kracht geworden inzake monitoring van wegvervoer van gevoelige goederen in Polen. Het gaat met name om het vervoer van accijnsgoederen, zoals tabaksproducten, alcohol en brandstoffen. Hierbij moeten de goederen voorafgaand aan het transport in het e-register worden aangemeld. Mogelijk wordt dit binnenkort uitgebreid met het vervoer van andere goederen zoals plantaardige oliën en margarine.

Conform deze wet moeten bedrijven die van plan zijn goederen te vervoeren die door het Ministerie van Financiën als ‘gevoelig’ beschouwd worden, de transport online laten registreren in SENT register op de Platform van Electronische Fiscaal-Douane Diensten.

Het systeem genereert een uniek ID-nummer, die de afzender aan de vervoerder en ontvanger moet geven. Na aflevering van de goederen moeten de vervoerder en ontvanger het ook in het systeem registreren.
ID-nummer is geldig 10 dagen lang en zal vereist zijn tijdens controle. Vervoerder en bestuurder die geen nummer hebben ontvangen van hun klanten, horen het aannemen van de opdracht te weigeren.
Vervoer van gevoelige goederen onder 500 kg of onder 500 liter hoeft niet geregistreerd te worden.

Link naar het registratiesysteem (incl. instructies in meerdere talen).

Boetes
Per 1 mei 2017 zullen boetes opgelegd worden ingeval aanmeldingen ontbreken of niet correct zijn. Voor het niet aanmelden van het vervoer staat een boete ter hoogte van 46% van de netto waarde van de vervoerde goederen, maar niet minder dan 20 duizend PLN (ca 5 duizend Euro).  Voor het aanmelden van kleinere hoeveelheid staat tevens een boete ter hoogte van 46% van de netto waarde van de verzwegen goederen, niet minder dan 20 duizend PLN (ca 5 duizend Euro). De boete voor de vervoerder die geen aanmelding van het vervoer heeft, of de aanmelding is niet in overeenstemming met de vervoerde goederen, is eveneens 20.000 PLN. De bestuurder van goederen, die niet door de opdrachtgever of afnemer geregistreerd zijn, zal een boete van 5000 -7500 PLN moeten betalen.

Lijst goederen
Conform de wet wordt het overzicht van de te registreren goederen opgesteld door de Minister van Financiën.
Actueel overzicht van goederen (incl. CN-nummers) die gemeld moeten worden.
Het Ministerie van Financiën overweegt het vervoer van andere goederen (zoals plantaardige olieen en margarine) te gaan monitoren. Ontwerp ministerieel besluit is op dit moment in consultaties.

Informatie op de website van het Poolse Ministerie van Financiën (in het Engels, Frans, Duits en Russisch).