Nederland tekent overeenkomst met Colombia voor de versterking van landadministratie

Afgelopen 21 december vond de ontmoeting plaats tussen Miguel Samper, directeur van het Colombiaanse Nationale Landadministratie Agentschap en Ambassadeur Jeroen Roodenburg voor de ondertekening van een overeenkomst over de formalisering van land in Colombia.

In het kader van ondersteuning door Nederland bij de uitvoering van de vredesakkoorden werd een Memorandum of Understanding ondertekent door het Nationale Agentschap voor Landadministratie van de Republiek Colombia, de Nederlandse ambassade in Colombia en het Nationaal Agentschap Kadaster, dat land in kaart brengt voor het Koninkrijk der Nederlanden. Middels dit memorandum wordt een uitwisseling van kennis en ervaringen aangemoedigd met het oog op het verbeteren van grondbeheer in Colombia, door middel van de versterking en vereenvoudiging van technologieën en methodologieën en de vermindering van kosten in het proces van formalisering van land.